اجرای طرح امنیت محله محور در منطقه کورانه قزوین

با حضور اسکندری دبیر کارگروه جرایم خشن دادسرای مرکز استان قزوین، صبح چهارشنبه 25 مرداد 1402 طرح امنیت محله محور در حوزه پاسگاه انتظامی کورانه و جمع آوری سلاح سرد اجرا شد. در این طرح که با حضور عوامل پاسگاه انتظامی کورانه اجرا گردید نسبت به کشف و ضبط تعداد کثیری سلاح سرد و همچنین کشف دو بطری مشروب الکلی خارجی و دستگیری ۴ نفر متهم و تشکیل پرونده قضایی برای متهمین اقدام گردید.

اجرای طرح امنیت محله محور در منطقه کورانه قزوین

Add a Comment