اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات موتورسواران/ توقیف و پارکینگ در انتظار متخلفان

رئیس پلیس راهور پایتخت از اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات موتورسواران خبر داد.

اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات موتورسواران/ توقیف و پارکینگ در انتظار متخلفان

به گزارش خبرنگار انتظامی المپیاد فیزیک ایران، سردار محمدحسین حمیدی از طرح ویژه پلیس در خصوص موتورسواران متخلف خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تخلفات موتورسواران به خصوص پوشش و مخدوشی پلاک، طرح تشدید برخورد با تخلفات موتورسواران در شهر تهران اجرا می‌شود. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: بررسی‌ها و حضور میدانی پلیس در معابر پایتخت نشان از این دارد که متاسفانه تخلفاتی چون مخدوشی پلاک ، پوشش پلاک ، تردد موتورسواران فاقد پلاک و البته حرکت در مسیر خلاف جهت موتورسواران در شهر تهران انضباط ترافیکی پایتخت را تحت تاثیر قرار داده است.  وی افزود: طرح تشدید برخورد با تخلفات موتورسواران با هدف کاهش تخلفات و در ادامه کاهش تصادفات و افزایش نظم و انضباط شهری در برنامه پلیس قرار دارد.   سردار حمیدی اظهار داشت: آمار و ارقام نشان می‌دهد به رغم اینکه با کاهش تصادفات فوتی موتورسواران مواجه هستیم اما کماکان برخورد با تخلفات آنها جزو مطالبات شهروندان است که پلیس در کنار اجرای دیگر طرح‌های انضباطی و ترافیکی طرح برخورد جدی با تخلفات موتورسواران را پیش رو دارد.  قابل ذکر است ضمن اجرای طرح موتوریار، پلیس در خصوص برخورد با تخلفات پوشش، مخدوشی پلاک و تردد موتورسواران فاقد پلاک آنها را توقیف و روانه پارکینگ می‌کند. پایان پیام/

Add a Comment