ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت از دستاوردهای انقلاب است

معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب است و در سال 2006 میلادی، اولین برنامه استاندارد اعتبار بخشی پزشکی عمومی اجرا شد.

ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت  از دستاوردهای انقلاب است

به گزارش گروه سلامت المپیاد فیزیک ایران٬ ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزیر بهداشت حضور نمایندگان فدراسیون جهانی آموزش پزشکی را فرصتی مناسب برای تقویت همکاری‌های سازنده در زمینه ارتقای کیفیت آموزش پزشکی و توسعه اعتبار بخشی در سطح منطقه دانست و افزود: ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب است و در سال 2006 میلادی، اولین برنامه استاندارد اعتبار بخشی پزشکی عمومی اجرا شد. معاون آموزشی وزیر بهداشت در نشست منطقه ای اعتبار بخشی آموزش پزشکی  که با حضور نمایندگان فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME)  برگزار شد، عنوان کرد: 22 هزار عضو هیات علمی و بیش از 250 هزار دانشجو در هفتاد دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی حضور دارند که باید در تدوین سیاست گذاری یاددهی و یادگیری به کیفیت آموزش توجه شود. وی با اشاره به چشم انداز آموزش علوم پزشکی، بیان کرد: ماموریت‌های ما در نظام آموزشی باید به طور مشخص تعریف شوند تا کیفیت‌ آموزش تضمین شود. معاون آموزشی وزیر بهداشت با تاکید بر ساماندهی برنامه‌های آموزشی و بازنگری کوریکولوم‌های آموزشی در راستای تضمین کیفیت، تصریح کرد: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان در رشته های پزشکی باید بر اساس چهار چوب انجام و منابع مالی و زیرساختی آن تامین شود. وی با بیان این مطلب که اعضای هیات علمی باید دوره‌های توانمندسازی را سپری کنند، افزود: سیستم جذب و ارتقای اعضای علمی باید بر اساس تضمین کیفیت آموزش اجرا شود. باقری فرد گفت: برای تضمین کیفیت آموزش باید یک راهبرد و برنامه جامع داشته باشیم و در این راستا پاسخگویی به دولت برای تامین بودجه، پاسخگویی به مردم برای رفع نیازهای سلامت و پاسخگویی به اساتید و دانشجویان برای تامین نیازهای آموزشی آنها مد نظر قرار گیرد. وی، نشست با حضور نمایندگان WFME را فرصت مناسب برای تقویت همکاری‌های سازنده در زمینه ارتقای کیفیت آموزش پزشکی و توسعه اعتبار بخشی در سطح منطقه بر شمرد و افزود: ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت یکی از دستاوردهای ارزشمندانقلاب اسلامی در سال 1364 است و در سال 2006 میلادی، اولین برنامه استاندارد اعتبار بخشی پزشکی عمومی اجرا شد.  پایان پیام/

Add a Comment