افشاگری کارشناس اینترنشنال از تجاوز جنسی در این شبکه

کارشناس اینترنشنال در خصوص علت جدا شدن برخی مجریان زن و سایر عوامل این شبکه گفت:
این افراد اخراج شدند، همچنین تجاوز جنسی و پولشویی علت اصلی درگیری داخلی در اینترنشنال است!

افشاگری کارشناس اینترنشنال از تجاوز جنسی در  این شبکه

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – فرامرز دادرس، فعال سیاسی اپوزیسیون و کارشناس اینترنشنال عنوان کرد: چند نفر از اینترنشنال اخراج شدند و به زودی شاهد دعواهای گسترده خواهیم بود، پولشویی و تجاوز جنسی علت اصلی این درگیری‌ها است.  

Add a Comment