امکان نصب چادر برای گردشگران فقط در ۴ پارک همدان

مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری همدان از امکان نصب چادر در چهار پارک برای گردشگران و ممنوعیت در سایر پارک‌ها خبر داد.

امکان نصب چادر برای گردشگران فقط در ۴ پارک همدان

 

Add a Comment