برگزاری همایش «بهائیت بازیچه استعمار» در تبریز

همایش علمی “بهائیت بازیچه استعمار” در دانشگاه پیام نور تبریز برگزار می‌شود.

برگزاری همایش «بهائیت بازیچه استعمار» در تبریز

به گزارش المپیاد فیزیک ایران از تبریز، حبیب طاهری دبیر همایش “بهائیت بازیچه استعمار” با اشاره به برگزاری این همایش علمی در تبریز اظهار داشت: با توجه به لزوم آشنایی اصحاب فکر و اندیشه از فرقه‌ها و جریانات مختلف، همایشی در تبریز با نام “بهائیت بازیچه استعمار” برگزار خواهد شد. وی افزود: در طول ۲۰۰ سال شکل‌گیری این فرقه که مبتنی بر خرافات و بدعت‌هاست، بیشتر خدمت را بر استعمار پیر و بدخواهان اسلام انجام داده‌اند. دبیر همایش علمی بهائیت بازیچه استعمار، خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، کارکرد این فرقه به عنوان نه تشکل دینی، که یک تشکیلات سیاسی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود. وی اظهار کرد: همایش پیش رو با حضور اساتید در نقد این فرقه در تاریخ ۲۵ تیرماه ساعت ۹ صبح در تبریز، خیابان امامیه سالن همایش دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد. پایان پیام/

Add a Comment