جوان مرگ مغزی به هشت بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای جوان مرگ مغزی، موجب نجات و ادامه زندگی هشت بیمار نیازمند به عضو شد.

جوان مرگ مغزی به هشت بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش المپیاد فیزیک ایران از مشهد، ابراهیم خالقی اظهار کرد: اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی هشت بیمار نیازمند به عضو شد. مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در یکهزار و سیصد و بیست وششمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی،سجاد کابلی ۳۰ ساله  که از بیمارستان حکیم نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت . خالقی خاطر نشان کرد: یک کلیه و پانکراس زنده یاد ” سجاد کابلی” در بیمارستان منتصریه به خانم  ۴۲  ساله  ساکن مشهد و کلیه دیگر وی به خانم  ۲۷ ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج میبردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و  پیوند شد  . وی خاطر نشان کرد: کبد  مرحوم سجاد کابلی در بیمارستان منتصریه به خانم  ۶۸ ساله ساکن  مشهد که  سالها از بیماری کبدی رنج می برد ؛ پیوند شد . مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: قلب زنده یاد  سجاد کابلی در بیمارستان امام رضا (ع) به آقای ۵۰ ساله ساکن مشهد که سال ها از نارسایی قلبی رنج می برد پیوند شد . خالقی افزود : قرنیه های مرحوم سجاد کابلی جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست ایشان نیز برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ارسال شد. پایان پیام/

Add a Comment