درخشش خبرنگاران خبرگزاری فارس با کسب ۴ جایزه در جشنواره مطبوعات ایلام

در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات خبرنگاران، خبرگزاری فارس موفق شدند ۴ جایزه این جشنواره را کسب کنند.

درخشش خبرنگاران خبرگزاری فارس با کسب ۴ جایزه در جشنواره مطبوعات ایلام

به گزارش المپیاد فیزیک ایران از ایلام، آیین روز خبرنگار و اختتامیه جشنواره استانی رسانه های استان شامگاه یکشنبه با حضور جمع زیادی از رسانه های استان برگزار و از برندگان بخش های مختلف جشنواره مطبوعات تقدیر شد. در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات خبرنگاران المپیاد فیزیک ایران موفق شدند عنوان ۴ جایزه این جشنواره را کسب کنند.  عنوان ۴ جایزه جشنواره مربوط آقای آرمین پوردیان، کبری هواسی و زهرا طیبی بود و حائز عناوین گوناگونی در این دوره شدند.  پایان پیام /

Add a Comment