دستور فرماندار ویژه جهرم برای بررسی تخلف احتمالی یک مرکز توانبخشی

پیرو انتشاری خبری در فضای مجازی تحت عنوان «برخورد نامناسب در یکی از مراکز توانبخشی جهرم» فرماندار ویژه شهرستان جهرم و مدیرکل بهزیستی استان فارس برای بررسی موضوع از این مرکز بازدید کردند.

دستور فرماندار ویژه جهرم برای بررسی تخلف احتمالی یک مرکز توانبخشی

به گزارش المپیاد فیزیک ایران از جهرم، شعبانی پس از بازدید از این مرکز در جلسه با مدیرکل، مسئول بازرسی و حراست بهزیستی استان فارس و رئیس بهزیستی شهرستان جهرم با بیان اینکه شهروندان، کودکان و نوجوانان در این مراکز را فرزندان خود می دانند، اظهار داشت: توانخواهان و مددجویان، فرزندان همه ما محسوب می شوند و ما وظیفه داریم که با دقت ویژه ای به این عزیزان نگاه کنیم.

وی افزود: در صورت وجود هر قصور و برخورد نامناسبی با مددجویان، متخلفان به دستگاه قضائی معرفی خواهند شد و قطعا با آنان قاطعانه برخورد می شود.

شعبانی با بیان اینکه این موضوع یک مطالبه و خواست عمومی است، گفت: در سریعترین زمان ممکن موضوع بررسی و در صورت بروز هرگونه قصور احتمالی، مردم توقع برخورد قاطع دارند و جدیت در این قضیه بسیار مهم است.

نماینده عالی دولت در شهرستان جهرم تاکید کرد: در صورت اثبات و تایید این موضوع، قطعا باید مسئول فنی برکنار و اشخاص متخلف اخراج شوند. 

فرماندار ویژه شهرستان جهرم گفت: در بازدیدی که از این مرکز داشتیم، حال بچه های این مرکز مساعد است و در شرایط مناسبی درحال نگهداری هستند و شهروندان هیچگونه نگرانی نداشته باشند.

پایان پیام/ن

Add a Comment