عزاداری شام غریبان در بندرعباس

مردم عزادار بندرعباس در شب شام غریبان حضرت ابا عبد الله الحسین (ع)در محلات و مساجد مختلف به عزاداری پرداختند.

عزاداری  شام غریبان  در بندرعباس

Add a Comment