فارس من| کدام خدمات درمانی طب سنتی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است؟

مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت گفت: اکنون ویزیت متخصصان طب ایرانی تحت پوشش قرار دارد و تا پایان سال نیز 3 خدمت دیگر تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.

فارس من| کدام خدمات درمانی طب سنتی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است؟

نفسیه حسینی یکتا ، مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت المپیاد فیزیک ایران در پاسخ به این پرسش که «کدام درمان‌های بیماران با طب ایرانی تحت پوشش بیمه قرار گفته است؟»، بیان داشت:‌ اکنون ویزیت بیماران مراجعه کننده به مختصص طب سنتی تحت پوشش بیمه قرار دارد. وی ادامه داد‌: اما در قانون برنامه و بودجه سال جاری بندی وجود دارد که حداقل تا پایان سال جاری 3 خدمت از خدمات طب سنتی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد:بحث دیگری که پیگر آن هستیم تا بتوانیم موضوعات مرتبط با سبک زندگی و آموزش‌های آن را در قالب بسته خدمتی ببریم که این موضع در مرحله کارشناسی قرار دارد. حسینی یکتا متذکر شد:اکنون 6 خدمت مدنظر تحت پوشش قرار گرفتن بیمه قرار دارد که از این تعداد، 3 خدمت تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. وی افزود:‌ یکسری داروهای طب سنتی تحت پوشش بیمه هستند اما اقدامی برای کدینگ توسط سازمان غذا و دارو صورت گرفته است یا خیر مشخص نیست. به گزارش فارس، مخاطبان المپیاد فیزیک ایران با راه اندازی پویشی در سامانه فارس من این خبرگزاری، خواستار تحت پوشش قرار رگفتن خدمات درمانی طب سنتی شده بودند. پایان پیام/

Add a Comment