لزوم نظارت بر نحوه مصرف سهمیه آرد نانوایی‌ها

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: دستگاه‌های متولی توزیع آرد به گونه ای مدیریت کنند، تا مشکلات موجود به سرعت برطرف شود.

لزوم نظارت بر نحوه مصرف سهمیه آرد نانوایی‌ها

به گزارش المپیاد فیزیک ایران از زاهدان، محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان در نشست کارگروه آرد و نان استان اظهار داشت: از نظر تعداد نانوایی ها شرایط استان باید به اندازه ای فراوانی و تعدد داشته باشد که همه نانوایی ها به دنبال کیفیت بخشی و رقابت در جلب مشتری باشند. استاندار سیستان و بلوچستان گفت: دستگاه‌های متولی توزیع آرد به گونه ای مدیریت کنند، تا مشکلات موجود به سرعت برطرف گردد، لذا در این راستا بایستی بر نحوه مصرف سهمیه آرد نانوایی‌ها نظارت و بطور دقیق مشخص شود چه میزان  از این سهمیه پخت می‌شود. وی با بیان اینکه همه مجموعه ها در کنار هم باید کمک کنند تا مشکلات کنونی رفع شود، افزود: همه دستگاه ها بایستی وظایف محوله را به درستی انجام دهند تا شاهد بروز مشکلات و کمبودهای موجود نباشیم و چنانچه شرایط بحرانی و یا مشکلات احتمالی هم بوجود می آید، به جای سنگ اندازی و تخریب، با استفاده از امکانات در اختیار، همه با هم برای رفع مشکل یکدیگر را یاری کنیم. کرمی تصریح کرد: گزارش باید با کف میدان یکسان باشد لذا امروز که مسئولیت داریم به وظایف خود به خوبی عمل کنیم چرا که این پست ها و عناوین زود گذر است. پایان پیام/3139

Add a Comment