مخبر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را به وزارت کشور ابلاغ کرد

معاون اول رئیس‌جمهور اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را به وزارت کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن داشتن «حداقل سی سال تمام» برای قبول این مسئولیت حذف شده است.

مخبر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را به وزارت کشور ابلاغ کرد

به گزارش گروه سیاسی المپیاد فیزیک ایران، محمد مخبر اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرده است که بر اساس آن، هیأت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (ب) ماده (۳) که داشتن حداقل سن ۳۰ سال تمام بود، حذف کرد. همچنین واژه «اعلام» از ابتدای بند (ت) حذف شد و این بند به صورت «اعتقاد به مبانی حمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی» اصلاح شده است؛ همچنین شرایط جدیدی چون دارا بودن حسن شهرت، عدم عضویت در گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها، متأهل بودن و تأیید گزینش به این آیین نامه اضافه شده است. تبصره (۶) بند (د) این مصوبه نیز بدین شرح اصلاح شد که «کسانی که در سمت شهردار انجام وظیفه کرده‌اند، با رعایت سایر شرایط، صرفاً از رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مرتبط مندرج مندرج در این آیین‌نامه، معاف می‌باشند». پایان پیام/

Add a Comment