مفتح: بایدبرنامه هفتم توسعه را منطبق با سند چشم انداز تنظیم کنیم

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه بایدبرنامه هفتم توسعه را منطبق با سند چشم انداز تنظیم کنیم، گفت: موارد و احکام اضافه که ماهیت برنامه ای ندارند، از برنامه هفتم توسعه حذف شود تا این برنامه بی دلیل شلوغ نشود.

مفتح: بایدبرنامه هفتم توسعه را منطبق با سند چشم انداز تنظیم کنیم

محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی المپیاد فیزیک ایران، با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ شده و از آن به بعد مقرر شد تا تمام برنامه های پنج  و یا یکساله منطبق با این سند و بر مبنای تحقق آن تهیه و انجام شود. وی با بیان اینکه ما یک برنامه پنج ساله توسعه ای و یک سند بلند مدت 20 ساله داریم، بیان کرد: ما در برنامه پنج ساله توسعه یکسری اهداف را طی پنج ساله مشخص کرده ایم و این برنامه باید زیر بنای سند چشم انداز باشد.بودجه نیز یک سند یک ساله است، بودجه سالیانه نیز باید منطبق با برنامه پنج ساله و در راستای تحقق اهداف این برنامه باشد. این نماینده مجلس ادامه داد: باید مدیریت ما بر اساس مدل برنامه باشد تا بدین ترتیب برنامه بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت داشته باشیم که هر کدام مبتنی بر دیگری است و در جهت تحقق برنامه بالا دستی خود، اجرا می شود. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر مدت کمی از سند چشم انداز 20 ساله باقی مانده است، تصریح کرد: ما بایدبرنامه پنج ساله هفتم توسعه را منطبق با آن مدت باقی مانده سند چشم انداز تنظیم کنیم. البته حتما دولت این اقدامات را مدنظر قرار داده است اما ما در مجلس وظیفه داریم این انطباق را مبنای کار قرار دهیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: باید تلاش کنیم تا با  فراهم سازی برنامه های منظم، اهداف کشور را برای رسیدن به نقاط مورد نظر تامین کنیم. امیدواریم برنامه هفتم توسعه برنامه  غنی باشد و هم در مجلس به غنای آن افزوده شود. مفتح ادامه داد:باید موارد و احکام اضافه ای که منطق و ماهیت برنامه ای ندارند،از برنامه هفتم حذف شود تا این برنامه بی دلیل شلوغ نشود. وی با اشاره به برنامه ششم توسعه ادامه داد: ما در برنامه ششم توسعه دیدیم که برخی از احکام جزیی وجود داشته که ماهیت برنامه ای ندارد و نباید در برنامه توسعه ذکر می شد.بنابراین باید در برنامه توسعه احکامی درج شود که ماهیت برنامه ای دارد.

Add a Comment