مهمانان تالاب «درگه سنگی»

ورود فلامینگوها به تالاب‌های اقماری پارک ملی دریاچه ارومیه آغاز شده است. در حال حاضر در حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار فلامینگو در تالاب‌های اقماری پارک ملی دریاچه ارومیه که از این تعداد در حدود ۱۰ هزار فلامینگو در درگه سنگی نقده زندگی می کنند. عموماً فلامینگو ها در تالاب‌های درگه سنگی، سولدوز، حسنلو و کانی برازان زیست می کنند.

مهمانان تالاب «درگه سنگی»

Add a Comment