نحوه برگزاری ترم تابستان دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

دانشگاه جامع علمی کاربردی سقف تعداد واحد تابستان این دانشگاه را در تابستان 1402، 6 واحد درسی شامل پروژه، کارورزی، دروس عمومی و مهارت مشترک اعلام کرد.

نحوه برگزاری ترم تابستان دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه المپیاد فیزیک ایران، سقف تعداد واحد تابستان دانشگاه جامع علمی کاربردی در تابستان ۱۴۰۲، ۶ واحد درسی شامل پروژه، کارورزی، دروس عمومی و مهارت مشترک است.  امکان اخذ دو درس از گروه معارف بصورت همزمان امکانپذیر نیست و دانشجویان فارغ التحصیل که فقط ۸ واحد باقیمانده برای فارغ التحصیلی دارند می‌توانند ۸ واحد درسی خود را در تابستان اخذ کنند. (دانشجو باید در مجموع دروس دارای انتخاب واحد و معرفی به استاد، ۸ واحد اخذ کند و فارغ التحصیل شود.) دانشجویان باید در زمان انتخاب واحد نسبت به تسویه حساب مالی و نهایی کردن واحدها در سامانه هم آوا اقدام کنند، در غیر این صورت واحدهای‌شان حذف خواهد شد. به علت کوتاهی زمانی ترم تابستان که شامل۶ جلسه است ، غیبت بیش از یک جلسه در کلاس‌های ترم تابستان موجب حذف غیرموجه کلاسی درس خواهد شد.  بر این اساس، انتخاب واحد ترم تابستان برای تمامی ورودی‌ها ۲۰ تا ۲۳ تیرماه و شروع کلاس‌ها از ۲۴ تیرماه است.  همچنین پایان کلاس‌های ترم تابستان ۳ شهریورماه و زمان برگزاری امتحانات از ۴ تا ۱۰ شهریور است. پایان پیام/

Add a Comment