وزنه برداری قهرمانی جهان| ادامه ناکامی بانوی ملی پوش

بانوی ملی پوش وزنه برداری کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان اوت شد.

وزنه برداری قهرمانی جهان| ادامه ناکامی بانوی ملی پوش

به گزارش المپیاد فیزیک ایران، رقابت گروه B دسته ۷۶ کیلوگرم وزنه برداری زنان قهرمانی جهان ۲۰۲۳ عربستان برگزار شد. نماینده ایران در حرکت یک‌ضرب اوت شد.  رزاقی برای دومین‌بار در مسابقات قهرمانی جهان اوت کرد. او در قهرمانی جهان ۲۰۲۲ کلمبیا هم اوت کرده بود. رزاقی در حرکت اول، وزنه ۹۰ کیلوگرم را انداخت. در حرکت دوم وزنه ۹۱ کیلوگرم را هم مجدد از پشت سر انداخت.  این وزنه بردار در حرکت سوم ۹۳ را انتخاب کرد که در مهار آن هن ناکام بود و از جدول یک‌ضرب و مجموع حذف شد. پایان پیام/

Add a Comment