پشیمانی دختر هنجارشکن بعد از دستگیری از سوی پلیس تهران+ فیلم

دختر هنجارشکنی که بعد از انتشار کلیپ بدپوششی خود در شبکه‌های اجتماعی از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شده است از اقدام خود اظهار پشیمانی کرد.

پشیمانی دختر هنجارشکن بعد از دستگیری از سوی پلیس تهران+ فیلم

به گزارش خبرنگار انتظامی المپیاد فیزیک ایران، دختری که از پوشش نامناسب خود در خیابان‌های تهران فیلم گرفته و کلیپ مربوطه را در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری کرده بود توسط مأموران پلیس تهران شناسایی و دستگیر شد.

دختر هنجارشکن بعد از دستگیری قصد و انگیزه خود از ضبط، انتشار و بارگذاری این کلیپ را تفریح دانست و گفت: فکر نمی‌کردم که کار به اینجا کشیده شود و توقع نداشتم این فیلم آنقدر بازدید داشته باشد.  دختر هنجارشکن خاطرنشان کرد: متأسفم که چنین کلیپی را در اینستاگرام گذاشتم و حتی اگر به عقب برگردم دیگر این کار را نمی‌کنم؛ در آینده هم چنین کاری را قطعاً نمی‌کنم و غلط می‌کنم که چنین کاری را انجام دهم.

Add a Comment