پنتاگون برنامه‌های نشست ضدایرانی در ریاض را تشریح کرد

پنتاگون برنامه‌های نشست ضدایرانی در ریاض را تشریح کرد

پنتاگون برنامه‌های نشست ضدایرانی در ریاض را تشریح کرد

به گزارش گروه بین‌الملل المپیاد فیزیک ایران، یک مقام وزارت دفاع آمریکا درباره موضوعاتی که در دستور کار سفر هیأت آمریکایی به ریاض برای شرکت در نشست ضدایرانی قرار دارد توضیحاتی ارائه کرد. در حال تکمیل…

Add a Comment