کیفیت قابل قبول برای هوای مشهد

کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، شاخص 95 را نشان می دهد و هم اکنون شاخص با عدد 86 در شرایط قابل قبول قرار دارد.

کیفیت قابل قبول برای هوای مشهد

به گزارش المپیاد فیزیک ایران از مشهد، کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، شاخص ۹۵ را نشان می دهد و هم اکنون شاخص با عدد ۸۶ در شرایط قابل قبول قرار دارد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه امامیه، چمن و الهیه با شرایط ناسالم به ثبت رسیده است. شایسته است همشهریان با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و خارج نکردن خودروهای شخصی از منزل به بهبود کیفیت هوا کمک کنند. پایان پیام/

Add a Comment