۹ خبازی متخلف خاش تعزیراتی و کسر سهمیه شدند

مدیرجهاد کشاورزی و دبیر ستاد گندم ، آرد و نان شهرستان خاش گفت: برای ۹ نانوایی پرونده تخلف در زمینه‌های مختلف از جمله تراکنش غیرمتعارف و عدم پخت و … تشکیل شده و به تعزیرات معرفی شدند.

۹ خبازی متخلف خاش تعزیراتی و کسر سهمیه شدند

به گزارش المپیاد فیزیک ایران از زاهدان ب تعداد ۷۹ نانوایی در سطح شهر فعالیت، که بازرسی های روزانه از این نانوایی ها صورت گرفته و برای ۹ نانوایی پرونده تخلف در زمینه‌های مختلف از جمله تراکنش غیر متعارف و عدم پخت  و … تشکیل شده و به تعزیرات معرفی شده و ۶ خبازی نیز جهت تعویض دستگاه، جهت بالا رفتن کیفیت نان تذکر دریافت کرده اند. شیرزادکمالی اظهار کرد: ساماندهی نانوایان در اولویت است و جدا از معرفی خبازی های متخلف به تعزیرات از سهمیه آرد خبازی متخلف کسر و به سهمیه آرد خبازی های با نان با کیفیت، اضافه خواهد شد. کمالی افزود: با توجه به مصوبه کارگروه گندم ،آرد و نان شهرستان مبنی بر نظارت بر پخت نانوایان و درنظر گرفتن سهمیه تشویقی، نانوایانی که خدمات رسانی مطلوب نداشته اند سهمیه آنان کسر و به نانوایانی که خدمات رسانی مطلوب به مردم عزیز دارند اضافه گردد لذا در همین راستا میزان ۱۹ تن از سهمیه نانوایان متخلف کسر و به خبازانی که خدمات رسانی مطلوب دارند اضافه می‌شود. پایان پیام/3139

Add a Comment