المپیاد 2007 در ایران

المپياد جهاني فيزيك در ايران

سي و هشتمين المپياد جهاني فيزيك از 22 تا 31 تير ماه 1386 در اصفهان برگزار خواهد شد . ايران از سال 1368 در اين مسابقه جهاني كه در آن سال در شهر ورشو، پايتخت لهستان برگزار مي شد شركت كرده و همواه جايگاه رفيعي ميان شركت كنندگان از كشورهاي مختلف كه در اين سال ها به حدود 85 كشور رسيده است، براي خود تثبيت كرده است. آمادگي براي ميزباني المپياد جهاني فيزيك در سال 1372 به دبيرخانه آن اعلام شد و پس از مدتي سال 2007 ميلادي براي اين منظور در نظر گرفته شد. المپياد فيزيك فراتر از يك رقابت علمي است. جوانان از بخش هاي مختلف جهان گرد هم مي آيند و هنگامي كه به كشور خود برمي گردند، نه تنها تجربه جديدي به دست آورده اند، بلكه مهم تر از آن درك مي كنند كه چگونه فرهنگ ها، اعتقادات و نظرگاه هاي مختلف، هويت منحصر به فردي به نام انسانيت را مي سازد. 
كميته برگزاركننده كه براي اين منظور از سوي وزير آموزش و پرورش منصوب شده است، از اواخر سال 1383 كار خود را شروع كرد و با گذشت زمان فعاليت خود را افزايش داده است. از مهم ترين و زمان برترين كارها، طرح سوال هاي نظري و تجربي بود و به اين دليل كميته علمي كه از همكاري تعدادي از دانشگاهيان استفاده مي كند، از ابتداي سال 1384 اقدامات خود را شروع كرده است. برگزارشدن 37 المپياد جهاني فيزيك و 18 بار انتخاب تيم از ايران براي شركت در اين مسابقات، كار كميته علمي را براي طرح سوال بسيار دشوار كرده است، زيرا اين كميته بايستي سوال هاي تمام اين دوره را مطالعه كند و سوال ها را طوري طراحي كند كه مشابهت بسيار زياد با آن ها نداشته باشد.
پيچيدگي طرح سوال تجربي، بيش از سوال نظري است. پس از طرح اوليه سوال تجربي، آزمايش آن با تعداد محدود و سپس ساخت حدود 400 نمونه كاملا مشابه و آزمون آن ها براي اطمينان از درستي كار دشواري زيادي دارد. از ديگر چالش هاي كميته علمي، انتخاب حدود صد نفر، عمدتا از استادان دانشگا هها و دانشجويان دوره دكتري براي تصحيح ورقه هاي امتحان و آن هم در زمان بسيار فشرده 35 تا 40 ساعت است. دانش آموز شركت كننده در المپياد جهاني فيزيك براي سه سوال نظري و يك سوال تجربي، به طور متوسط حدود 50 برگ كاغذ را پر مي كنند. بنابراين گروه تصحيح مي بايست حدود 20 هزار برگ امتحاني با حدود 50 زبان را در مدت كوتاه تصحيح کند و نمره دهد و سپس در بحث با سرپرستان هر كشور از نمره هاي داده شده دفاع كند. 
براي انتخاب محل برگزاري المپياد فيزيك 2007، از مكان هاي مختلفي بازديد شد و سرانجام دانشگاه صنعتي اصفهان برگزيده شد. علت اين انتخاب به جز جاذبه هاي فرهنگي- تاريخي اصفهان، امكانات فراوان دانشگاه يادشده و گرد هم بودن آنها در يك منطقه محدود بود. دانشگاه صنعتي اصفهان داراي تالار با ظرفيت حدود 1000 نفر براي مراسم افتتاحيه و اختتاميه و ساير برنامه هاي جنبي، غذاخوري با گنجايش كافي، خوابگاه و مهمانسراي مجهز، سالن ورزش براي برگزاري امتحان ها، و امكانات ورزشي است كه همگي در فضاي دانشگاه قرار دارد و نزديكي انها به هم، بار حمل و نقل را به شدت كاهش مي دهد. فضاي طبيعي دانشگاه و جنگل كاري اطراف آن نيز بر جذابيت محل برگزاري مي افزايد. به اين ترتيب به جز محل اسكان سرپرستان و ناظران كه در دو هتل شهر اصفهان در نظر گرفته شده است و سالن بحث درباره سوالها كه نزديك هتل محل اقامت سرپرستان است، تمام فعاليت هاي مربوط به المپياد فيزيك 2007 در محوطه دانشگاه صنعتي اصفهان متمركز است. برگزاري سي و هشتمين المپياد جهاني فيزيك ده روز به طول مي انجامد كه روز اول ورود تيم ها و روز دهم برگشت تيم هاست. در مدت هشت روز باقيمانده، دانش آموزان شركت كننده در مسابقات، در دو امتحان كه هر كدام 5 ساعت است شركت مي كنند و بايد براي بقيه وقت آنها برنامه هاي جذاب و سرگرمي هاي سودمند تدارك ديد تا آنها ضمن آشنائي با ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي،….. ايران با خاطره خوش به كشور خود بازگردند. اگرچه فرصت آزاد سرپرستان به اندازه دانش آموزان نيست، زيرا بخشي از وقت آن ها در جلسات بحث سوال ها، ترجمه آنها، همكاري در تصحيح ورقه هاي دانش آموزان خود و بحث درباره نمره ها مي گذرد، اما براي آنها نيز بايد برنامه ريزي تفريحي و سرگرم كننده در نظر گرفت. طراحي چنين برنامه هائي كه با سليقه حدود 90 مليت سازگار باشد و در ضمن در چارچوب معيارهاي فرهنگي- اجتماعي ايران باشد، كار چندان آساني نيست. البته جاذبه هاي شهر اصفهان بخشي از اين مشكل را برطرف مي سازد، زيرا آن قدر جذاب است كه همه آن را مي پسندند. بخش مهمي از فعاليتهاي كميته برگزاركننده براي تدارك چنين برنامه هائي صرف مي شود تا با همكاري تمام دست اندركاران ديگر اين وظيفه را به خوبي انجام دهد. 
مراسم افتتاحيه و اختتاميه دو رويداد مهم المپياد جهاني فيزيك است كه نمود برجسته اي دارد و مي توان گفت به نوعي ويترين اين رويداد جهاني است، زيرا بقيه فعاليتها كم و بيش در پشت صحنه اتفاق مي افتد. در مراسم افتتاحيه دانش آموزان شركت كننده با نظم خاصي روي صحنه آمده و نام كشورشان اعلام مي شود. در اين مراسم كشور ميزبان فرصت خوبي براي معرفي خود از ديدگاه هاي مختلف دارد و با فيلم، نمايش، موسيقي، …. ضمن ارائه يك برنامه جذاب سعي مي كند تاثير مثبتي بر حاضران بگذارد. در اين مراسم مجموعه اي از سخنراني هاي كوتاه كه يكي از آنها سخنراني كليدي براي گشايش المپياد جهاني فيزيك را رسما اعلام مي كند و نيز تعدادي برنامه هنري ارائه مي شود. 
مراسم اختتاميه كه بخش عمده آن به اهداي جايزه به دانش آموزان مي گذرد، پر از هيجان است و صحنه تالار مرتب با نور فلاش دوربين ها روشن مي شود. اگرچه پيش از مراسم اختتاميه دانش آموزان از رتبه و مدال خود اطلاع دارند، اما با اعلام هر نام و مدالي كه داده مي شود، فريادهاي شادي فضاي تالار را پر مي كند و دوربين ها برنده را تا آمدن به صحنه و رفتن از آن تعقيب مي كند. در اين ميان دادن مدال هاي طلا و جايزه برندگان برجسته، با هيجان و شادي زيادتري همراه است و تشويق حدود هزار نفر حاضران در تالار به اوج خود مي رسد. معمولا رتبه علمي، اجتماعي، سياسي كسي كه مدال را به گردن دانش آموز مي اندازد، با افزايش سطح مدال از برنز به طلا، بالا مي رود و برندگان جوايز ويژه جايزه خود را از دست كساني دريافت مي كنند كه داراي بالاترين مقام علمي، اجتماعي و يا سياسي هستند. 
كشور ميزبان براي هر تيم دانش آموزي از يك كشور كه اكثرا 5 نفر و گاهي كمتر است، يك راهنما در نظر مي گيرد. سعي مي شود راهنماي يك تيم دانش آموزي، به زبان آنها آشنا باشد، اما در مواردي كه كسي آشنا به آن زبان در دسترس نباشد، راهنماي آشنا به زبان انگليسي، فرانسه،…. براي آن تيم انتخاب مي شود و با توجه به آموزش زبان خارجي در مدارس تمام كشورها، ارتباط راهنما با دانش آموزان با اين زبان انجام مي شود. راهنماها از اولين لحظه ورود تيم به ايران، تا آخرين لحظه اي كه ايران را ترك مي كنند، با دانش آموزان همراه خواهند بود و كاملا از آنها مراقبت مي كنند تا هيچ مشكلي براي آنها پيش نيايد. اين راهنماها كه كم و بيش هم سن و سال دانش آموزان شركت كننده در المپياد فيزيك هستند، به سرعت با آنها خو مي گيرند و چنان علاقه اي به هم پيدا مي كنند كه گاهي هنگام جداشدن از هم، همانند دوستان چند ساله متاثر مي شوند و حتي ديده شده است گريه راه كلمات خداحافظي را بر انها مي بندد. ثبت لحظه به لحظه المپياد جهاني فيزيك به عنوان يك رويداد علمي- فرهنگي از اهميت فراواني برخوردار است. معمولا از تمام بخش ها عكس و فيلم گرفته مي شود و اينترنت اين فرصت را فراهم مي آورد كه بلافاصله هر كس در هر كجاي جهان آن را ببيند و به ويژه آشنايان اعزام شدگان به المپياد را از احوال آنان با خبر كند. به جز روز ورود تيم ها، در تمام روزهاي بعد هر كس در اولين ساعات روز با يك نشريه روزانه كه عمدتا تصويري است روبه رو مي شود كه تمام آنچه را كه در روز قبل روي داده است در خود دارد. پس از پايان برگزاري المپياد جهاني فيزيك و در يك فرصت چندماهه يك كتاب نيز منتشر مي شود كه در ان شرح كاملي از المپياد برگزارشده ارائه مي شود و معمولا در المپياد سال بعد ميان شركت كنندگان توزيع مي شود. در سالهاي اخير كه فناوري ثبت تصوير گسترش پيدا كرده است، تهيه يك DVD نيز به كتاب اضافه شده است و به اين ترتيب آيندگان مي توانند با تماشاي آن تصوير عيني تري از آنچه در گذشته روي داده است به دست آورند. 

دیدگاهتان را بنویسید