ماه: آگوست 2023

پایان ۲۲سال کارتن خوابی

حالا که شهرزاد غبار ۲۲ سال کارتن خوابی را از تن و روحش برداشته آرزوی زیارت کربلا مانده روی دلش. آرزوی اینکه جای یکی از...