سخنگوی وزارت بهداشت درباره چگونگی تعیین شاخص‌های آلودگی هوا گفت: این شاخص‌ها با پشتوانه کارشناسی توسط دولت تصویب و تعیین می‌شوند....