دسته: دیگر رسانه ها

عزاداری‌های تمدن‌ساز حسینی

اکنون نیز که از تحریم عزاداری‌ها می‌گویند، می‌توان فهمید ترس‌شان از عزاداری‌های تمدن ‌سازی است که همچون سیل متراکم‌شونده پشت سدی است که دائماً تمدن...

عاشورا و خواص بی‌خاصیّت

در تحلیل ریشۀ واقعۀ عاشورا باید خاموشی و انفعالِ خواص اهل حقّ را علت اصلی شمرد و انگشت اتهام را به سوی آنها چرخانید؛ چراکه...

نشانه‌های صلح در اوکراین

روس‌ها تلاش دارند با چراغ سبز نشان دادن به اروپا برای آشتی و ارتباط دوباره با اروپا، اروپایی‌ها را از آمریکا جدا و زمینه اتمام...