مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال گفت: مصوبه سال 2016 درباره بازی‌های ایران و عربستان در زمین بی‌طرف همچنان پابرجاست؛ اما وزیر امور خارجه همین امروز...