شادی های دینی، مردمی برگزار شود

سردار رهام بخش حبیبی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان فارس گفت: شادی دینی را باید مردمی اجرا کرد تا به صورت دین محور شادی‌ها...