لوگوی المپیاد فیزیک 2007

نشانه المپياد 2007 که در بالا سمت چپ صفحات وبگاه ملاحظه مي شود از عناصر زير تشکيل شده است:

عنصر اصلي:
حرف IPhO به عنوان پيام كليدي و مشخص ترين عنصر اين نشانه ارائه شده است.

عنصر محلي: 
در پس حروف اختصاري المپياد جهاني فيزيك تصويري از پل تاريخي و زيباي “سي و سه پل” (الله وردي خان) با پس زمينه ” كوه صفه” ديده مي شود. اين دو عنصر، يكي ساخته دست بشر و ديگري ساخته طبيعت، از نمادهاي مشخص شهر اصفهان، محل برگزاري المپياد است. اين نماد از شهر اصفهان در پوستر رويداد نيز به نمايش گذاشته شده است.

عنصر فيزيكي: 
: زاويه ديد پل و پرسپكتيو آن بهانه اي است براي نشان دادن سير حركت اين رويداد از آغاز تا به امروز، و حركت پرتابه اي گوي به عنوان يك عنصر فيزيكي آشنا، اين معنا را تشديد مي كند. در ضمن مسير حركت گوي كمكي است براي القاي طاق هاي قوسي شكل قسمت پائين پل. و در نهايت ادامه حركت گوي مي تواند جهشي را به داخل حلقه حرف O متصور کند.
همچنين اين عنصر نماد يكي از بازيهاي كودكان بومي است كه در آن سعي مي شود با پرتاب سنگي بر سطح آب زاينده رود، بيشترين تعداد بازتابش از سطح آب را به دست آورد.

عنصر رنگ: 
رنگ لاجوردي نشانه نمادي از رنگ آسمان شب ايران و همچنين رنگ غالب در كاشي كاري هاي ايراني است. رنگهاي ديگر به منظور هماهنگي و ملاحظات گرافيكي انتخاب شده است.

طراحی لوگو

سی و هشتمین المپیاد جهانی فیزیک

سي و هشتمين المپياد جهاني فيزيك از 22 تا 31 تير ماه 1386 در اصفهان برگزار خواهد شد . ايران از سال 1368 در اين مسابقه جهاني كه در آن سال در شهر ورشو، پايتخت لهستان برگزار مي شد شركت كرده و همواه جايگاه رفيعي ميان شركت كنندگان از كشورهاي مختلف كه در اين سال ها به حدود 85 كشور رسيده است، براي خود تثبيت كرده است. آمادگي براي ميزباني المپياد جهاني فيزيك در سال 1372 به دبيرخانه آن اعلام شد و پس از مدتي سال 2007 ميلادي براي اين منظور در نظر گرفته شد. المپياد فيزيك فراتر از يك رقابت علمي است. جوانان از بخش هاي مختلف جهان گرد هم مي آيند و هنگامي كه به كشور خود برمي گردند، نه تنها تجربه جديدي به دست آورده اند، بلكه مهم تر از آن درك مي كنند كه چگونه فرهنگ ها، اعتقادات و نظرگاه هاي مختلف، هويت منحصر به فردي به نام انسانيت را مي سازد. كميته برگزاركننده كه براي اين منظور از سوي وزير آموزش و پرورش منصوب شده است، از اواخر سال 1383 كار خود را شروع كرد و با گذشت زمان فعاليت خود را افزايش داده است. از مهم ترين و زمان برترين كارها، طرح سوال هاي نظري و تجربي بود و به اين دليل كميته علمي كه از همكاري تعدادي از دانشگاهيان استفاده مي كند، از ابتداي سال 1384 اقدامات خود را شروع كرده است.